حوزه علمیه عالی خواهران کوثر (س) شهرستان فردیس(استان البرز)